Brabant Expres Reizen
Al meer dan 80 jaar de specialist voor busreizen en groepsreizen op maat!
Home » Disclaimer

Touringcarbedrijf
Brabant Expres

Stoelerij 2
4762 AN Zevenbergen

Telefoon Afd. Reizen:
088 – 50 60 310

Telefoon Afd. Busverhuur:
0168 – 330 700

Disclaimer

Disclaimer voor www.brabantexpres.nl
Brabant Expres B.V. (Kamer van Koophandel: 20054963), hierna te noemen Brabant Expres Reizen, verleent u hierbij toegang tot www.brabantexpres.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Brabant Expres Reizen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
Brabant Expres Reizen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Brabant Expres Reizen.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Brabant Expres Reizen.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Brabant Expres Reizen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Brabant Expres Reizen.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Brabant Expres Reizen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd